Select Page

De fleste metoder anbefaler, at man benytter rige billeder eller rig visualisering, når et projekt starter op for at få en fælles forståelse. Metoderne beskriver ikke en systematisk tilgang til rig visualisering, og det er svært at ensrette dette uden lidt hjælp på tværs af en organisation. NorthTech har valgt at lave en lille agil metode for, hvordan man systematisk kan arbejde med rige billeder, og vi har kaldt denne for Level of Detail. Denne mini agile metode deler præsentation og forståelse op i 3 levels (niveauer). Level of Detail bliver bindeleddet igennem idé, forståelse, formgivning og realisering. Level of Detail følger et projekt fra vugge til grav som det bærende overblik – internt og eksternt i projektgruppen.

NorthTech har siden stiftelse i 2003 arbejdet med denne forståelse af rige billeder og løbende tilrettet og forfinet Level of Detail, så den kan benyttes fra top til bund i en organisation og skabe det nødvendige overblik. Level of Detail tager udspring i IT arkitektur, men kan absolut også anvendes til ikke IT-orienterede projekter.

Level of Detail skal bruges som et supplement til de etablerede metoder til projektstyring, IT-arkitektur og IT-udvikling som Prince2, ITIL, Statens IT-projektmodel, Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA), Scrum, Scaled Agile Framework (SAFe), Unified Process (UP/RUP), Objektorienteret analyse & design, TOGAF, Extreme programming, Kanban, m.fl.

Level of Detail imødekommer forandring og sikrer samarbejde med forankring i det agile mindset – https://agilemanifesto.org/

Level of Detail 1 – Overblikstegning

Level of Detail 2 – Kort beskrivelse

Nr

Element

Beskrivelse

1

Overblikstegning

Overblikstegningen skal give en fælles forståelse af det område, som en gruppe mennesker skal arbejde med. Overblikstegningen er det klassiske billede, man plejer at tegne på en tavle eller et stykke papir til diverse møder. Level 1 går ud på at digitalisere denne tegning, så det er den samme tegning, man tager frem fra gang til gang og ikke starter forfra hver gang. Overblikstegningen skal være det centrale virkemiddel, når man kommunikerer både internt og eksternt i gruppen. Med tiden vil ændringer introduceres i overblikstegningen, og det er vigtigt at vurdere, hvor stor en ændring, der er tale om. Ændringer håndteres ved hjælp af semantisk versionering. Dette betyder, at der skal besluttes, om der er tale om en stor ændring (major), hvor man har lavet fundamentalt om, eller man har tilføjet/fjernet mindre ting (minor), eller man har rettet en fejl (patch).

Det anbefales, at første version af overblikstegningen udarbejdes på en fælles workshop for hele gruppen. Her kan alle være med til at berige tegningen på en tavle. Første version (1.0.0) er et billede af denne tavle (brug din mobil), der deles et sted, hvor hele gruppen har adgang fx en WIKI.

2

Kort beskrivelse

En tegning siger mere end 1000 ord, men den kan også tolkes på rigtig mange måder. For at undgå forvirring om hvad de enkelte ting betyder på overblikstegningen, skal der på level 2 sættes numre på alle elementer, så disse unikt kan refereres – gerne i en rød klar farve som på ovenstående tegning.

Den korte beskrivelse kan håndteres så simpelt som denne tabel med en kolonne med nummer, navnet for elementet på tegningen og den korte beskrivelse, der sætter rammerne for, hvordan elementet skal tolkes.

Det anbefales at starte simpelt, hvor man med tiden kan lande på en skabelon, der passer til en given gruppes/organisations behov. Fx kan man benytte en WIKI, hvor overblikstegningen er interaktiv og hvert element henviser til enkeltstående sider.

3

Dokumenter

På baggrund af level 1 og 2 har man nu en ramme til at vedhæfte de nødvendige dokumenter. Gruppen kan derved se den direkte tilknytning af dokumenter i forhold til overblikstegningen. Dokumenterne refereres i den korte beskrivelse – level 2.

Et eksempel på Level of Detail 3 – Dokumenter er her at linke til Level of Detail plakat.

Level of Detail 3 – Dokumenter

Level of Detail 1 – overblikstegning og 2 – kort beskrivelse – kan godt leve i et dokument, men det er en god ide, når man kommer til Level of Detail 3 – dokumenter, at benytte en on-line WIKI (https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki). Ved at benytte en on-line WIKI kan teamet og andre let finde frem til og dele information. Typiske Level of Detail 3 dokumenter er, standarder der skal benyttes, protokoller til integration til dette og andre systemer, lovkrav der skal efterleves, forretningsprocesser, etc.

For mere information kontakt Rolf Wiegand Storgaard @ northtech.dk rolf@northtech.dk eller +45 26 18 86 26.

NorthTech kan både give en introduktion og undervisning til Level of Detail eller udarbejder Level of Detail til et givent projekt.